Jump to content

|||| L L I G A D E C A T A L U N Y A |||| Warframe Clan De Catalanoparlants I Castellanoparlants [Llcat]


Recommended Posts

 

escutcatalunya04_zps8602dd9f.png

 

 

Aquesta es la nostre plataforma de joc, la Lliga es el nexe de la nostra família; és l'eina que ens facilita els medis per agrupar-nos i és el motor de la nostra projecció a través dels moltíssim jocs de la xarxa online.

Sabrem fer-nos xicotes i xicots de joc, amics d'oci i germans d'armes al camp de batalla.

 

 
 

"Perquè tots som importants, i totes i tots som nosaltres, no som pas un, som cadascú i perquè no ets el que d'altres et facis ser, d'açò que tu ets la voluntat i força; d'això què manca desobediència, n'aprens dels revol de revolta.

Amor per la vanitat efímera de llibertat i fraternitat, som nosaltres, és la nostre terra i serà la nostre voluntat: Sega la terra, siga català."

 

 

- Hans L. Lockwaar presentant i signant la fundació de la Lliga.

 
 

warframe03_zps7306700c.png

 

 
 
Exposició de la Lliga al Warframe
 
 
ÍNDEX
1. Estatuts
2. Institució
3. Xarxes
4. Comandes de la comunitat extrínseca resoltes
 
1. ESTATUTS
 
Ara s'exposarà l'estatut del clan, les lleis bàsiques de convivència dels membres del clan que són el pilar per exercir els nostres drets davant de la raó i del conflicte.
 
 
 
iconacatalunya01_zps35326624.pngEstatuts de la primera Constitució Tenno de la Lliga de Catalunya
 
Artícle 1
Tots els éssers Tenno neixen lliures i iguals en dignitat i drets i,dotats com estan de raó i consciència, han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres.
 
Artícle 2
La Lliga de Catalunya es una plataforma que emana la diversificació de clans on el seu òrgan polític resideix en la pluralitat i la igualtat entre els seus membres, defensant un estatus social Democràtic i un òrgan regidor Democràtic posterior al "Zenit", també nomenat "Complex suburbi".
 
Artícle 3
Qualsevol membre del clan es lliure de marxar o d'aspirar per alçar el seu càrrec, on es celebraran unes eleccions per rellevar els càrrecs de major nivell i es posaran a prova les facultats i el compromís dels nous aspirants a posicions superiors al rang actual i/o inclús a regidors.
 
Artícle 4
La participació en el clan es lliure sempre que es respecti als membres i al estatus del clan, es poden afegir nous membres, si posseeixen els requisits establits, per part de qualsevol individu, però no es podrà efectuar sa expulsió precedentment si no s'ha declarat democràticament o si no ha vulnerat cap dret bàsics que recull aquesta constitució.
 
Artícle 5
L'incompliment de qualsevol dels drets nomenats en aquesta Constitució evoca la penalització severa de l'individu o del col·lectiu que romandrà vist sota sospita de indult, castic o de expulsió immediata segons sigui tractat en judici entre la força popular i el regiment, en cas de no donar solució cap d'aquestes forces o de no aclarir una execució com vàlida, es donarà pas a elecció per part del Moderador, persona que representa el "Zenit" de la Lliga de Catalunya, membre del complex suburbi.
 
 
iconaespantildea01_zpsb4a03fc5.pngEstatutos de la primera Constitución Tenno de la Liga de Cataluña
 
Artículo 1
Todos los seres Tenno nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
 
Artículo 2
La Lliga de Catalunya es una plataforma que emana la diversificación de clanes donde su órgano político reside en la pluralidad y la igualdad entre sus miembros, defiendiendo un estatus social Democrático y un órgano regidor Democrático posterior al “Zenit”, también llamado “Complejo de Suburbia”.
 
Artículo 3
Cualquier miembro del clan es libre de marchar o de aspirar por elevar su cargo, donde se celebraran unas elecciones para relevar los cargos de mayor nivel y se pondran a prueba las facultades y el compromiso de los nuevos aspirantes a posiciones superiores al rango actual y/o inluso a regidores.
3.1. Los regidores se comprometen a relevar el cargo siempre que esten obligados por constitución o por necesidad bajo la tutela del resto de regidores y la aprovación democràtica de los miembros de clan.
 
Artículo 4
La participación en el clan es libre siempre que se respete a los miembros y al estatus del clan, se pueden añadir nuevos miembros si poseen los requisitos establecidos por parte de cualquier individuo, pero no se podrá efectuar su expulsión procedentemente si no se ha declarado democráticamente o si no ha incumplido algun derecho básico que se recoge en esta constitución.
 
Artículo 5
El incumplimiento de alguno de los derechos mencionados en esta Cosntitución evoca la penalización severa de el individuo o del colectivo que quedara visto bajo sospecha del indulto, de un castigo o de la expulsion inminente segun sea abordado por el juicio entre la fuerza popular y el regimiento, en caso de no dar solucion alguna de estas fuerzas o de no aclarar una ejecución como válida, se dará paso a eleccion por parte del Moderador, persona que representa el “Zenit” de la Lliga de Catalunya, miembro del complejo de suburbia.
 
 
2. INSTITUCIÓ
 
La Lliga està formada per unes ciutadanes i uns ciutadans Tenno, membres actius d'escamots de combat anomenats "Segadors de Lotus", plataforma militar en peu de guerra amb els actuals enemics de la nostra raça, la facció Corpus, l'imperi Grineer i l'epidèmia d'infestació que romana pel sistema Solar.
 
El clan és la plataforma de joc cooperatiu principal per a qualsevol membre de la lliga, i el seu estament es democràtic moderat pel seu fundador, on qualsevol ciutadà pot decidir presentar-se o convocar unes eleccions amb el recolz de la majoria dels seus companys i amb l'oportuna motivació i raó per celebrar una nova elecció de Líder de la nostra facció.
 
Avui dia els principals representants i promotors de la Lliga són:
 
Fundador: Hans L. Lockwaar
Co-Fundador: Credo
Líder Democràtic Asvard
 
El càrrec de Líder es delegat democràticament pel seu fundador, el qual atorga el poder absolut de coordinació i administració de tot el que refereix al clan a la plataforma del Warframe sine qua non es respecti els estatus i/o per moderació directa de un membre del "Complex de Suburbi", actualment conegut com el propi fundador del clan.
 
A demés el clan ja compta amb la finalitat de la nostra estructura física residencial o com anomenem més familiarment i conegut per tota la comunitat Tenno, el Dojo.
 
Compta només amb una sola planta, ja que vàrem decidir economitzar els recursos en crear una única planta amb totes les sales que en aquell moment eren possibles per elaborar una primera planta amb les sales bàsiques: laboratoris i sales PVP i d'obstacles.
 
Plànol del nostre Dojo anomenat "L.E. BIOS"
Plano%20-%20Planta%200.png
 
Hem decidit de romandre en una única planta fins que trobem un nou projecte amb moltes mes variables per idear un nou projecte per a la nostre segona planta. Per açò no hem emfatitzat en l'avenç de noves sales fins que no ens donin moltes mes sales noves els desenvolupadors del warframe. Farem reserva de noves idees i guaitarem per a nous plànols.
 
2.2. COALICIÓ
 
Aquesta és la fracció que nomenem "Coalició" al sistema de aliança que estem conjuntament portant endavant jo i altres líders de clans peninsulars i illencs de procedència celtibera, de múltiples regions de parla Hispànica.
 
Actualment tenim consens agermanat amb múltiples clans de orígens castellanoparlants, i poc a poc anirem creixent per aconseguir ajuntar en una forta coalició a la màxima quantitat de clans per coordinar-nos com una gran depressió logística a contra dels nostres enemics que vulguin enemistat amb qualsevol conciutadà dels nostres clans i per exercir una forta veu per fer-nos escoltar per a la Staff de la comunitat i del Joc Warframe.
 
Clans Membres de la Coalició:
504
Hiperion Stasis
Lliga de Catalunya
Overline
PATA
Sombras de Hanzo
WaRriOrS
 
 
3. XARXES
 
Ara us donaré la facilitació de la nostra xarxa de comunicacions, quelcom que esdevingui una plataforma física online que permeti trobar la formació material de la nostra facció.
 
1. Pàgina Web: www.warframellcat.tk
4. RaidCall: 5382731
 
Si vols afegir-te a la nostre comunitat, fes-me un truc per Steam, per skype (cygnusolor27) o per dintre del joc preferiblement, ja que per Ts3 no podràs accedir sense la contrasenya i el Raidcall està en desús pel Ts3.
També pots registrar-te a la pàgina web, però es preferible primer conèixer-nos via joc o via steam/skype.
 
 
4. Comandes de la comunitat extrínseca resoltes
 
En equí es farà un resum de les qüestions plantejades en aquest fòrum i les seves ràpides respostes vàlides per resoldre els dubtes tòpics típicament exposats per la majoria de vidents cagadubtes.
 
Preguntes i respostes:
···
 
 
 
Arreveure Tenno!
Salut i Força!!
 

escutcatalunya02_zps32b0dc48.png

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
  • 4 weeks later...

Busco clan, m'alegro de trobar un de parla catalana, com aneu d'activitat?
Fins ara he jugat prácticament sol i amb algún company però amb això de la crisis cicero m'he plantejat seriosament ingressar a un clan i us he trobat.

Sóc rank 8 actualment.

Link to comment
Share on other sites

Busco clan, m'alegro de trobar un de parla catalana, com aneu d'activitat?

Fins ara he jugat prácticament sol i amb algún company però amb això de la crisis cicero m'he plantejat seriosament ingressar a un clan i us he trobat.

Sóc rank 8 actualment.

 

Hola noi!

Encantat de conèixer-te :)

 

Doncs el clan està una mica fluix d'activitat, bàsicament perquè la majoria dels jugadors som veterans, i a falta de coses per a fer, la gent passa una mica de jugar xD

 

Igualment hi ha una mitjana de 8-12 actius al dia.

 

Rumiat-ho i ja em diràs.

 

A reveure.

Hans.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

Jo estic interessat en unirme a un clan català, sóc un jugador actiu (de moment i mentre pugui), que he de fer per unirme al vostre clan?

 

Hola noi! Molt de gust.

 

-> Has de donar-li LIKE a la pàgina de Facebook del clan (se'ns va fotre la pàgina web :( )

-> Afegir-me Ingame (Hans_Lockwaar)

-> Registrar-te a la pàgina de Uneframe.es

-> Estar-te conectat al Ts3 del clan si o sí mentre jugues al Warframe (si jugues es obligatori estar conectat) -> 81.169.143.208:9989

 

Res més per ara ;)

A reveure.

Hans.

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
  • 3 months later...
Un saludo de nuestra parte; somos del clan warframe PC "Tenno Haika Banzai" y estamos interesados en unirnos a su alianza Iberoamericana; hemos leído y estamos en acuerdo con los términos de la alianza. 

 

Estamos disponibles para apoyar, ayudar, dialogar con cualquier miembro del clan y de la alianza y listos para defender los rieles solares sobre los sectores oscuros.

 

-> Tenno Haika Banzai

-> andre_alaran, Larvatheoz, JohnRockStar, Miranda90, Jester89 y M00nbane

-> Latinoamerica y España

-> 99/Clan Montaña

-> andre_alaran@yahoo.com 

 

(en cualquier medio siempre uso el nick andre_alaran facebook, twitter, etc)

[a ecepcion gmail alaranandre@gmail.com]

 


Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...