Jump to content

Angels of the Zariman: Düzeltme 31.5.2


Recommended Posts

Angels of the Zariman: Düzeltme 31.5.2

Güncelleme 31.5: Angels of the Zariman sonrası ilk gündeyiz! Bazı önemli denge ve düzeltmeleri ele aldığımız ikinci düzeltme güncellememiz ile karşınızdayız. Bu güncellemeye, tarafımıza ertesi gün gelen bazı geri bildirimler dahil edilmiştir.

Eximus Ödülleri ve Palladino Değişiklikleri:

31.5.0 Güncellemesindeki Eximus Birimleri ödül değişiklikleriyle ilgili Topluluk geri bildirimlerini inceledikten sonra, özellikle Kredi düşürmeleri gibi konularda bazı ilave değişiklikler yaptık. Ölçeklendirme miktarı değişiklikleri nedeniyle yüksek seviyeli Eximus Birimleri için düşen Kredi miktarı, o seviyede oynayan deneyimli oyuncular için uygun değildi. Yeni oyuncuların yolculuklarında faydalı olacağından dolayı Kredileri tamamen kaldırmak istemiyoruz.

Sonuç olarak, Eximus Birimleri artık seviye ile ölçeklenmeyecek şekilde 500 ile 750 arası Kredi düşürüyor. +30 seviye Steel Path Harici Eximus Birimleri artık bir Riven Şeridi düşürme şansına sahipler, bu da değerlerini düşürmemek için Steel Path muadillerinden daha düşük bir şansa sahip.

Yukarıdaki değişikliklerin bir sonucu olarak daha fazla Riven Şeridi alma şansına sahip olduğunu için Palladino'nun Teklifleri de Riven Şeritleri için daha fazla satın alma seçeneği sağlayacak şekilde büyümüştür.

Palladino'nun Haftalık Tekliflerine Eklenenler:

• Ek Kapalı Riven
• 35K Kuva Paketi
• 150K Kredi paketi

• Eximus Birimlerinden gelen daha büyük Kredi düşürmelerini takdir edenler artık burada Riven Şeritlerini kullanmayı seçebilirler.

Lütfen haftalık sıfırlamanın bu Teklifler için de geçerli olduğunu unutmayın.

Ek olarak, oyuncuların çoğunluğunun bundan yararlanması için önceki Eximus Kredi düşme bolluğu nedeniyle Zariman Bounty Görevleri rotasyonundan "Vergicinin Makbuzunu Kes" gerekliliğini geçici olarak kaldırdık. Bunu yakın gelecekte bir "X adet Eximus Birimi Öldür" gerekliliğine dönüştürmek istiyoruz.

Sendika Madalyon Değişikliği:

Sendika Madalyonlarının görevlerde nasıl ortaya çıktığı konusunda oyun çapında bir değişiklik yaptık - bu elbette en son eklenen Void Tüyleri için de geçerli!

Önce: Tüm seviyelerdeki madalyonlar, arka planda bir mantık olmadan tamamen rastgele ortaya çıkıyordu.

ŞİMDİ: Artık bir görevde ortaya çıkan 8 Madalyon aşağıdakileri garanti ediyor:

• 1 Nadir olacak (diğer adıyla Void Tüyü Arması artık her görevde garantili)!
• 2'si Seyrek olacak
• Geriye kalan 5 Tüyün ya Yaygın (%75) ya da Seyrek (%25) olma şansı olacaktır.

Toplam 8 Madalyonun 3'ünde daha yüksek seviye garantili olduğundan, 8 Madalyonun tümünü bulman artık çok daha fazla yarar sağlayacak.

Değişiklikler:

• Void Mahşeri "Argozene Kasaları Topla" Bounty Görevi 3/5/10/15 yerine 3/5/7/9 olarak değiştirildi.
• Void Oluşumu savaşı sırasında Angels of the Zariman questinde Küreler aracılığıyla Void Sling yapabileceğini bildiren bir öğretici mesaj eklendi.

• Bu bilgilendirici ekran, yardıma ihtiyaç duyulduğunda görevin dışındaki savaşlarda da görünür.

• Onları yenmeni gerektiren bir Zariman Bounty Görevi yapıyorsan, "etkin olmayan" Void Oluşumlarına bir Ara yüz İşareti eklendi.
• Zarium Nişanlarının Melica Kasalarına bırakılması sonrası Void Tüyü Oku'nun diyalog bittikten sonra düşürmesi yerine artık anında düşecek.

• Bu, aynı zamanda Cephalon Melica'nın onunla etkileşime geçtiği zamanki diyaloglarının kesilmesi sorununu da düzeltir.

• Zarium Nişanlarının sesi artırıldı.
• Gyre'nin Arcsphere ve Coil Horizon yetenek kullanımına ses efekti varyasyonları eklendi.
• Angels of the Zariman Questindeki karakterlerinin birkaç animasyonu güncellendi.
• 'Zariman Sınıf Sahnesi' Captura sahnesini daha doğru yansıtmak için 'Zariman Okul Bahçesi Sahnesi' olarak değiştirdi.

• Laetum'un şarjör doldurma animasyonları iyileştirildi.

• Bu ayrıca nişan alınmadığında Laetum'un Warframe'in içinden geçmesini de düzeltir.

• Oyun çalışırken sürücü kaldırılması (veya çökmesi) için koruma eklendi.

Düzeltmeler:

• 'Dolu' bir takımda bulunulması halinde Zariman asansöründe takılıp kalma ve göreve katılımın gerçekleşememesi düzeltildi.

• Bu sorunla ilgili tespit etmeye çalıştığımız başka bir durum daha var.

• Void Oluşumu tarafından vurulunca oluşan kalıcı ekran sarsıntısı düzeltildi.
• Void Oluşumu tarafından vurulunca oluşan işlev kaybı düzeltildi.
• Protea'nın Temporal Anchor yeteneğinin Transference bozucu alanlarda Operatöre geçişe zorlaması düzeltildi (örn. Void Oluşumu arenası).

• Void Mahşeri Bounty görevlerinin art arda yapılması sonucu arayüzde görüntülenen hedeflerin karışması düzeltildi.
• Void Mahşeri görevlerinde çıkarma sırasında düşen oyuncuların asansöre ışınlanmamaları düzeltildi.

• Artık çıkış sırasında diriltilecekler ve asansöre ışınlanacaklar.

• Cascadia Overcharge, İkincil Silah Arcane olmasına rağmen açıklamasının yanlış bir şekilde Warframe Arcane olduğunu belirtmesi düzeltildi.
• Cascadia Overcharge'ın tüm İkincil silahlar yerine yalnızca İkincil Kitgunlara takılabilmesi düzeltildi.
• Inner Might aktifken Lavos'un kombine yeteneklerini kullanılması düzeltildi. Burada bildirildiği gibi: https://forums.warframe.com/topic/1306359-new-zenurik-talent-breaks-lavos/?ct=1651150965
• Void Dalgasında bir yırtık kapatılırken Kurucu değişimi gerçekleşmesi üzerine oyunun çökmesi düzeltildi.
• Void Dalgası görevlerinde Oyun Kurucu değişiminin neden olduğu birkaç sorun düzeltildi:

• Yeni bir Yırtığın oluşumundaki uzun gecikmeler.
• Yavaşlayan Kirlilik ölçeri.
• Thrax düşmanlarının ortaya çıkmaması.

• Orbiter Navigasyonunun oyun eşleştiricisinin oyuncuları Chrysalith'ten başlatılan Bounty takımlarıyla eşleştirmesi düzeltildi.
• Orbiter Navigasyonunun Zariman görevleriyle eşleştirme başlatılması, artık sizi yalnızca seçilen görevin Bounty olmayan versiyonunu yapan oyuncularla eşleştirecek.
• Void Oluşumu Arenasında öldürüldükten sonra siyah beyaz efektin dışarıda da görünmesi düzeltildi.
• Void Oluşumu yetenekleriyle ilgili bir çökme düzeltildi.
• Void Dalgası görevindeki işaretçilerle ilgili çökme düzeltildi.
• New War sonrası Eidolon Ovalarındaki kapının içine alınabilir bir eşyanın düşmesi durumunda meydana gelebilecek çökme düzeltildi.
• Derivator Crewman'a hasar verirken nadir görülen çökme düzeltildi.
• Nova'nun Worm Hole yeteneği ile Zariman asansörüne girip, Worm Hole kaybolmadan önce geri çıkılması durumunda meydana gelen bir çökme düzeltildi.
• Null Audit Precept moduyla donatılmış bir Tazının Blitz Eximus zincirleme saldırısını kullandığında meydana gelen çökme sorunu düzeltildi.
• Void Mahşeri görevlerinde Silah kulelerini seçmek için 1,2,3,4 tuşları kullanılırken Warframe yeteneklerinin (özellikle Rhino'nun Iron Skin yeteneği için Iron Shrapnel Augment modu kuşanılmışsa) etkinleştirilmesi düzeltildi.
• Bir kontrol cihazı ile L + R tuşlarını kullanılarak Meydan Okuma ilerleme ekranında (Duraklatma Menüsünden) sekme geçişi yapamama sorunu düzeltildi.
• Angels of Zariman Questi Void Çağlayanı aşamasında çalışmayan bir Asansörün ortaya çıkması düzeltildi.
• Void Olumuşumu küre patlama Efektinin birden çok kez tetiklenmesi düzeltildi.
• Void Oluşumu kürelerine vururken Efekt ve seslerin oynamaması sorunu düzeltildi.
• Dormizon'dan dönerken oyuncuların Chrysalith haritasında yer değiştirmesi düzeltildi.
• Fokus ekranı kullanıcı arayüzü ile ilgili çökme düzeltildi.
• Kontrol Cihazı Simge Seti seçeneklerinde görünen 'TennoCon' düzeltildi.
• Deimos ve Zariman içeriğinde görünen [PH] etiketi düzeltildi.

• 'Oda Dekorasyonlarını Temizle' seçeneği kullanılırken Dormizon açılır pencerelerinde görünen [PH] etiketi düzeltildi.
• Öğretici arayüzünün Void Oluşumu sağlık çubuğuyla çakışması sorunu düzeltildi.
• Büyük Dojo'larının olması sebebiyle erişilemeyen az sayıda Klan düzeltildi.
• Belirli dillerde bazı Fokus Ağacı noktasında açıklamaların üst üste binmesi düzeltildi.
• Atlas'ın Tektonik duvarlarında yanlış renk özelleştirmesi düzeltildi. Artık emisyon rengi ve vurgu renklerini kullanacak.
• Oyuncuların Zariman'da görevleri oynadıktan sonra haksız yere Takas yasağı almasına yönelik sorun için daha fazla düzenleme yapıldı.
• Void Çağlayanı görevi başarısız olduğunda asansöre girerken sesin kalıcı olarak gitmesi düzeltildi.
• Market'teki eksik "Yapım Gereksinimleri" sekmesi ve açıklaması düzeltildi.
• Eksik Thrax Centurion Kodeks açıklaması düzeltildi.
• Solena ve Kyruna Ephemera'nın Void Oluşumu tarafından vurulduğunda dokularını kaybetmesine ve geri gelmesine sebep olan sorun düzeltildi.
• Mod Kubrow/Kavat'ı bağlanırken oluşan kod hatası düzeltildi.
• Derivator Crewman ile ilgili kod hatası düzeltildi.
• Xaku'nun Last Grasp yeteneğiyle ilgili kodlama hatası düzeltildi.
• Void Mahşerinde oluşabilen bir kodlama hatası düzeltildi.
• Sıçrama animasyonu oynarken öldürülürse Kuva Trokarian için oluşan bir kodlama hatası düzeltildi.
• Inner Might ile ilgili kod hatası düzeltildi.
• Shock Eximus ile ilgili kod hatası düzeltildi.
• Zariman Mobil Savunma görevinde (Yeşil Yol) kod hatası düzeltildi.
• Seviye 5'teki bir Incarnon silahın varsa ve boş bir tüfek/tabanca/yakın döbüş yuvası ile bir görevi tamamladıysan gerçekleşen bir kodlama hatası düzeltildi.

• Juggernaut ile ilgili bir kodlama hatası düzeltildi.

• Helminth'in Golden Instinct yeteneğiyle ilgili bir çökme düzeltildi.
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...