Jump to content

Wyzwolenie Dantego: Poprawka 35.5.6


Recommended Posts

Dzisiejsza poprawka jest kontynuacją działań podjętych w zeszłym tygodniu w celu uwzględnienia opinii społeczności po zmianach wprowadzonych w Poprawce 35.5.3. Mówiąc dokładniej, dostosowaliśmy Werset Mroku Dantego, Nalot Paragrimmów i Tragedię, Modyfikację Świętej Pomsty Nezhy oraz wzmocnienie "Trzaskający Kondensator" Arci Titron, mając na uwadze opinie graczy. Wprowadziliśmy również zmiany jakości życia w Gardzie i testach widoczności na innych Warframe'ach na podstawie opinii wywołanych zmianami balansu Dantego. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej w odpowiednich sekcjach.

W krótkim czasie zaszło sporo zmian, a wiele z nich mogło zostać lepiej przemyślanych przed premierą. Zmiany w balansie są wprowadzane z najlepszymi intencjami dla ogólnego dobra gry, ale musimy rozpoznać, kiedy przekroczyliśmy granice. Połączone zmiany w poprawce z ostatniego piątku i dzisiejszej potwierdzają to i mają na celu naprawienie i skorygowanie sytuacji.

Zmiany Dantego
Zgodnie z naszą wcześniejsza obietnicą wprowadziliśmy kolejne poprawki do Dantego w ramach naszych ciągłych wysiłków, aby odpowiedzieć na opinie graczy dotyczące zmian w balansie, które zostały wprowadzone w Poprawce 35.5.3.

Werset Mroku:

 • Zwiększono niezawodność testu widoczności Wersetu Mroku, aby dostosować go do Tragedii.
  • Po wprowadzonych w zeszłym tygodniu ulepszeniach testu widoczności Tragedii, zastosowaliśmy tę samą logikę przy Wersecie Mroku, aby upewnić się, że wrogowie znajdujący się w polu widzenia są odpowiednio brani pod uwagę, aby zapobiec sytuacjom, w których bycie tylko częściowo widocznym nie uruchamiałoby sprawdzenia. Jest to część większych ulepszeń testu widoczności opisanych w sekcji "Poprawki testów widoczności" poniżej.

Nalot Paragrimmów:

 • Przywrócono zwiększenie Obrażeń Statusu zadawanych wrogom trafionym Paragrimmami.
  • Przy maksymalnej randze zwiększenie Obrażeń Statusu wynosi 50% (skalowalne z Siłą Umiejętności).
  • Był to nieudokumentowany/niezamierzony element Nalotu Paragrimmóww w momencie premiery, który zdecydowaliśmy się usunąć, ale było to sprzeczne z naszą obietnicą złożoną Dantemu, że "nie będziemy wprowadzać zmian w obrażeniach". Zostało więc przywrócony i ma teraz odpowiedni opis w Interfejsie Umiejętności!

Tragedia:

 • W związku z powrotem zwiększenia Obrażeń Statusu Nalotu Paragrimmów, dodaliśmy limit 1 miliarda obrażeń do Tragedii, wyłącznie jako środek zapobiegawczy przed błędami w grze. Jest to nasz najwyższy limit obrażeń w grze, co świadczy o tym, jak potężne mogą być Nalot Paragrimmów i Tragedia przy odpowiedniej konfiguracji. Będziemy monitorować informacje zwrotne i wydajność przez dłuższy czas, zanim dokonamy ich przeglądu.

Zaktualizowano interakcje Gardy z Pancerzem Wściekłości, Szałem i Myśliwską Adrenaliną

Zgodnie z zapowiedziami z zeszłego tygodnia, zmieniliśmy sposób interakcji Gardy z efektami korzystającymi z otrzymywania obrażeń w Warframe, aby uczynić ją bardziej przyjazną w trybie współpracy. Dotyczy to zwłaszcza Pancerza Wściekłości Chromy oraz Modów Szał i Myśliwska Adrenalina. Rozmowy o umiejętnościach Dantego z Gardą stały się motorem napędowym do przyjrzenia się tym interakcjom i znajdowaniu sposobów, aby jak najlepiej działały w trybie współpracy. Ogólnie rzecz biorąc, zmiany te mają na celu stworzenie harmonijnego układu między często nieprzewidywalnymi zyskami Gardy Sojuszników a Pancerzem Wściekłości, Szałem i Myśliwską Adrenaliną.

Poniższe zmiany stanowią dodatek do istniejących funkcji.

Pancerz Wściekłości Chromy
Wcześniej Garda uniemożliwiała Chromie korzystanie ze wzmocnień Pancerza Wściekłości (ponieważ blokowała obrażenia zadawane Życiu i Tarczom). Wprowadziliśmy więc następującą zmianę, aby umożliwić graczom otrzymywanie wzmocnień za pośrednictwem wszystkich źródeł Gardy:

Teraz: Zabójstwa wręcz zapewniają teraz 15% wzrost Pancerza, a zabójstwa z dystansu 15% wzrost Obrażeń Broni (podwojony do 30% w przypadku zabicia trafieniem w słaby punkt).

Ma to dodatkową zaletę autonomiczności, ponieważ gracze mają znacznie większą kontrolę nad wzmocnieniami, zamiast polegać na nieprzewidywalności obrażeń zadawanych przez wrogów.

Szał i Myśliwska Adrenalina

Wcześniej: Garda przyznawana przez Sojuszników mogła uniemożliwić zdobywanie Energii z tych Modów (ponieważ blokowała obrażenia zadawane Życiu). W związku z tym, starając się stworzyć bardziej przyjazną kooperację między nimi, wprowadziliśmy następującą zmianę:

Teraz Szał i Myśliwska Adrenalina mogą zamieniać obrażenia zadawane przez Sojuszników na Energię, gdy Tarcze są nieaktywne.

Dokładniej mówiąc, zostaną one uruchomione, gdy ostatnie źródło Gardy pochodzi od Sojusznika (w tym Widma Warframe ze zdolnościami Gardy stworzonymi przez Sojuszników). Dzięki temu Warframe'y bez tarcz, takie jak Inaros i Nidus, mogą regenerować Energię za pomocą tych Modów, gdy wcześniej byłyby blokowane przez Gardę przyznawaną przez Sojuszników.

Poniżej znajdują się dokładne statystyki:

 • Wściekłość: +40% (taka sama skuteczność jak w przypadku funkcji podstawowej) Obrażeń od Gardy zadawanych przez Sojuszników do Energii, gdy Tarcze są nieaktywne.
 • Myśliwska Adrenalina: +45% (taka sama skuteczność jak w przypadku funkcji podstawowej) Obrażeń od Gardy zadawanych przez Sojuszników do Energii, gdy Tarcze są nieaktywne.

UWAGA: Warframe'y, które zapewniają sobie Gardę, takie jak Kullervo czy Rhino, nie będą w stanie aktywować Szału i Myśliwskiej Adrenaliny z własnej Gardy. Tylko Garda przyznawana przez Sojuszników kwalifikuje się, ponieważ jest to jedyna interakcja, która może potencjalnie zakłócić Waszą konfigurację (np. Sojusznik nakłada Gardę na Waszego Nidusa z konfiguracją Szału).

Nekramechowy Szał i Kinetyczna Dywersja (Archwing) również zostały poddane tym samym zmianom w interakcjach z Gardą:

 • Nekramechowy Szał: Zamienia +15% Obrażeń od Gardy otrzymanych od Sojuszników na Energię.
 • Kinetyczna Dywersja: Zamienia +40% Obrażeń od Gardy otrzymanych od Sojuszników na Energię.

Ogólne zmiany Gardy:
Modyfikacja Lodowa Lawina Frosa będzie teraz przyznawać Gardę Sojusznikom niebędącym graczami (np. Wartownikom, Towarzyszom, Widmom).

Poprawki testów widoczności (LoS — line of sight)

Zgodnie ze wcześniejszym ogłoszeniem dokonaliśmy poprawek testów widoczności innych Warframe'ów, aby wykorzystywały one nowy i ulepszony system, który został wprowadzony dla Dantego w Poprawce 35.5.4.

Dla przypomnienia rozróżniamy teraz dwa rodzaje testów widoczności:

 1. Pierwszy z nich sprawdza, czy jakakolwiek część wroga jest wyświetlana na ekranie - w tym przypadku wróg jest zawsze uważany za widocznego, niezależnie od tego, jak duża lub mała jego część jest widoczna.
 2. Drugi typ testu widoczności dotyczy przeciwników znajdujących się poza polem widzenia gracza.

Test widoczności jest wtedy przeprowadzany dla głowy, tułowia i stóp wroga, co zwiększa jego niezawodność. Umiejętności zadające obrażenia w obszarze wokół gracza polegają na obu tych testach: Pierwszym dla widocznych wrogów i drugim dla wrogów w zasięgu, ale niewidocznych.

Te poprawki zostały wprowadzone dla następujących umiejętności:

 • Dante — Werset Mroku (test wyświetlania na ekranie)
 • Excalibur — Rozbłysk (test wyświetlania na ekranie)
 • Excalibur Umbra — Krwawy Ryk (test wyświetlania na ekranie)
 • Helminth — Mdławy Puls (test wyświetlania na ekranie)
 • Hildryn — Grabież (test wyświetlania na ekranie)
 • Hildryn — Sztorm Egidy (raycast jest przeprowadzony z poziomu podłogi, nad którą unosi się Hildryn)
 • Khora — Biczoszpon (raycast dla wielu punktów w pobliżu miejsca uderzenia bicza)
 • Mag — Przyciągnięcie (test wyświetlania na ekranie)
 • Nova — Modyfikacja Gwiazdy Pustki (test wyświetlania na ekranie)
 • Qorvex — Pręt Chyrinki (raycast jest przeprowadzany ze szczytu i z połowy wysokości pręta)

Powyższe zmiany mają też wpływ na problemy z namierzaniem wrogów, kiedy używano niskich wartości ustawienia Pola Widzenia (było to najbardziej zauważalne w przypadku Wersetu Mroku Dantego, Grabieży Hildryn, Biczoszponu Khory, Pryzmatu Mirage i Przyciągania Mag).

Dalsze poprawki testów widoczności w przyszłości:
Następujące umiejętności Warframe otrzymają poprawki w nadchodzącej aktualizacji, ponieważ wymagają one Certyfikacji (dodatkowe informacje możecie znaleźć w naszym Leksykonie) przed premierą na wszystkich platformach.

 • Ember — Ognisty Podmuch
 • Gyre — Wirnica
 • Vauban — Modyfikacja Bank Tesli
  • Chociaż wprowadzenie nowej logiki testów widoczności dla Banku Tesli wymaga Certyfikowanej aktualizacji, do tego czasu możemy naprawić przypadki blokowania obrażeń min przez dynamiczne obiekty. Modyfikacja uniemożliwiała domyślne zachowanie min, kiedy test dotyczył statycznych obiektów (geometrii poziomu) co zostało naprawione i teraz działa on tak samo, jak atak obszarowy Nerwul.
 • Zephyr — Podmuch Wiatru (Nurkująca Bomba)

Jak napisano powyżej, nie są to wszystkie poprawki testów widoczności i będziemy rozpatrywać przypadki, które mogą wymagać dalszych poprawek. Nowe zgłoszenia związane z testami widoczności będą rozpatrywane w przyszłych Poprawkach i Aktualizacjach. Dziękujemy Wam, Tenno!

Zmiana Modyfikacji Święta Pomsta

Podstawowy zasięg Świętych Włóczni został ustalony na 14 metrów (zależne od Zasięgu Umiejętności) zamiast wcześniejszej kary 50% Zasięgu Umiejętności, kiedy Modyfikacja była wyposażona.

Po zapoznaniu się z opiniami graczy doszliśmy do wniosku, że kara 50% zasięgu nakładana przez Święte Włócznie nadmiernie ograniczała potencjał Modyfikacji i wymagała poświęcenia wielu Gniazd Modów, aby ją zrównoważyć.
W związku z tym zdecydowaliśmy się na zmianę podstawowego zasięgu na bardziej rozsądną wartość niż wcześniejsza, ekstremalna kara.

Zmiany cechy "Trzaskający Kondensator" broni Arca Titron

Atak Obszarowy broni Arca Titron znacząco odbiegał od reszty broni po wprowadzeniu zmian w Wyzwoleniu Dantego, ponieważ jej specjalna cecha pozwalała na osiągnięcie absurdalnych wartości obrażeń. Naszym celem było zredukować jej obrażenia do bardziej rozsądnych wartości, przez co jednak stała się ona zbyt słaba.

Na podstawie opinii społeczności wprowadziliśmy następujące zmiany, które mają temu zaradzić:

 • Zmniejszono maksymalną ilość ładunków z 10 do 5.
  • Chcieliśmy ułatwić graczom zdobycie maksymalnej ilości ładunków, aby mogli oni korzystać z premii tej cechy częściej.
 • Zmieniliśmy także premie Obrażeń i Zasięgu przyznawane przez każdy ładunek, aby zbalansować zmianę maksymalnej ilości ładunków:
  • Premia Obrażeń każdego ładunku została zwiększona do +250% (wcześniej +100%) i kumuluje się do maks. +1250% (wcześniej +1000%).
  • Premia Zasięgu każdego ładunku została zwiększona do +2 m (wcześniej +1 m) i kumuluje się do maks. +10 m (tak samo jak wcześniej!).
 • Naprawiono nienakładanie gwarantowanego Efektu Statusu Obr. Elektrycznych przez Atak Obszarowy Trzaskającego Kondensatora.

Poprawki Głębokich Archimediów:

 • Naprawiono zależność poziomu trudności Anioła Pustki od sumy śmierci graczy w drużynie, zamiast liczbie zgonów pojedynczego gracza.
 • Naprawiono możliwość otrzymania Punktów Badawczych związanych z wyposażeniem, jeśli zostało ono zmienione podczas odliczania do rozpoczęcia misji.
 • Naprawiono możliwość przebudzenia wielu Aniołów Pustki jednocześnie, jeśli podczas misji poległo wielu graczy.
 • Naprawiono niewyświetlanie ikon związanych z modyfikatorem "Alchemiczna Niewrażliwość" u klientów.
 • Naprawiono niemożność ukończenia misji Głębokich Archimediów w związku z pojawieniem się Stalkera.
  • Stalker mógł pojawić się po drugiej stronie zamkniętych drzwi, co uniemożliwiało graczom ukończenie misji. Wyłączyliśmy możliwość pojawienia się Stalkera (w tym Boję Stalkera) w misjach Laboratorium Albrechta, aby zapobiec występowaniu podobnych problemów w przyszłości.
 • Naprawiono wiele błędów skryptu związanych z opcjami Wyposażenia (szczególnie w przypadku migracji hosta).
 • Naprawiono literówkę w opisie Dewiacji "Kaleczące Glify" misji Lustrzanej Obrony.
 • Naprawiono brakujące tłumaczenia opcji Wyposażenia w Głębokich Archimediach.

Poprawki:

 • Naprawiono problemy z tworzeniem rozgrywek Szczelin Omnia w Zarimanie i Laboratoriach Albrechta.
 • Naprawiono możliwość pojawienia się Przetartych Rur misji Alchemii pod podłogą w nowych pomieszczeniach dodanych w Wyzwoleniu Dantego, które mogły być zniszczone tylko Atakiem Obszarowym Broni białej.
 • Naprawiono niemożność Handlu Modami w Dojo na krótki czas po ich ulepszeniu.
 • Naprawiono niedziałające Arkana Pozostające podczas jazdy na Merulinie.
 • Naprawiono dziwny rozrzut broni Akjagara, który znacznie obniżał celność broni.
 • Kiedy nie używano Modów Wielostrzału, ten błąd powodował wystrzeliwanie pocisków w linii na prawo od celownika.
  • Kiedy Mody Wielostrzału zostały zainstalowane, pociski lądowały po lewej stronie celownika. Teraz ta broń powinna prawidłowo wystrzeliwać pociski w poprawnym promieniu wokół celownika.
 • Naprawiono utratę funkcjonalności po użyciu umiejętności Wściekłego Wstępu Kullervo, kiedy używano pojedynczej Broni bocznej i Glaive.
 • Naprawiono niezaliczanie 5. Ewolucji broni Onos po ukończeniu misji w pojedynkę z Bronią Inkarnon w każdym gnieździe, jeśli podczas ewakuacji używana była Egzaltowana Broń.
 • Naprawiono przypadki niezaliczania zniszczenia Sarkofagów Szeptu do postępów wyzwania "Znajdź X Sarkofagów Szeptu" Zlecenia Cavii.
 • Naprawiono przypadki niepojawiania się wystarczającej ilości Szczelin Lohk, co uniemożliwiało ukończenie wyzwania "Znajdź i aktywuj X Szczelin Lohk" w Zleceniach Cavii.
 • Naprawiono niezaliczanie postępów zadania Serce Deimosa, jeśli gracz dotarł do drzwi wymagających Szyfru Requiem, kiedy cel "Zabij Plagę" był aktywny.
 • Teraz drzwi do Szyfru Requiem pozostaną zamknięte, aż wszyscy przeciwnicy zostaną pokonani.
 • Naprawiono niewyświetlanie pocisków umiejętności Uderzenie Tharrosa, jeśli została wstrzyknięta w innego Warframe'a przez Helmintha.
 • Naprawiono zasłanianie widoku przez klony Sali Zwierciadeł Mirage (zamiast znikania, kiedy były blisko celownika), kiedy aktywowano Zaćmienie z Modyfikacją Półmrok.
 • Naprawiono możliwość rozegrania misji Railjacka z więcej niż 4 graczami.
 • Naprawiono brakujące statystyki umiejętności Warframe'ów, które umożliwiały przełączanie się między różnymi trybami:
 • Dotyczyło do konkretnie następujących umiejętności:
  • Dzbanki Wisp
  • Hołd Titanii
  • Widmowy Krzyk Chromy
  • Xaku - Zagubiony
  • Sabotaż Vaubana (nazwa umiejętności została zaktualizowana i zostanie do odzwierciedlone w nadchodzącej aktualizacji gry)
 • Naprawiono cofanie interfejsu po otworzeniu menu Okruchów Archona przez Arsenał i wybranie opcji "Okruchy Archona" w ekranie Helmintha krótko po.
 • Naprawiono okienko opisu Wyzwania w Profilu, które było wyświetlane jako całkowicie czarne po zmianie zakładek.
 • Naprawiono zbyt jasny materiał szkła na fiolkach i Hełmie Lavosa, kiedy znajdował się on w nowych obszarach Globalnej Iluminacji.
 • Naprawiono Arsenał Pojazdów (dla Archwinga, K-Drive'a i Nekramecha), w którym oświetlenie było znacznie ciemniejsze niż w standardowym Arsenale w Orbiterze.
 • Naprawiono awarię związaną ze zniszczeniem Meruliny Yareli po odrodzeniu.
 • Naprawiono awarię spowodowaną migracją hosta w tajnej części Laboratoriów Albrechta.
 • Naprawiono komunikat w zadaniu Okowy Harrowa "Wyposaż się w Kinetyczne Pułapki Syfonowe", w którym brakowało instrukcji, jak je zdobyć.
 • Naprawiono skórkę Carnivex Valkyri, która powodowała, że w jednej z animacji bezczynności niezgrabnie trzymała łuk.
 • Naprawiono pojawianie się Onosa na lewym ramieniu Yareli zamiast na prawym, jak zamierzano, podczas korzystania z Modyfikacji Lojalna Merulina.
 • Naprawiono nadmierne migotania broni Onos podczas ruchu wiązki.
 • Naprawiono brak lokalizacji nazwy frakcji Narmer w wyskakującym okienku węzła misji.
 • Naprawiono wyskakujące powiadomienia w Warsztacie pojawiające się na przedmiotach, które nie mają wyświetlanych elementów składowych.
 • Naprawiono migotanie otoczenia w jednym z pomieszczeń Laboratoriów Albrechta.
 • Naprawiono lukę w jednym z przejść w pomieszczeniu Laboratoriów Albrechta.
 • Naprawiono brak możliwości zniszczenia krat w niektórych obszarach pomieszczeń w Laboratoriach Albrechta.
 • Naprawiono kilka błędów skryptu w Zleceniach Cavii.

Pełną listę znanych problemów aktualizacji Wyzwolenie Dantego możecie znaleźć w tym wątku:

 

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
 • Create New...